Velkommen!


Om os

Out of Office Architecture er et landskabsarkitektfirma, der arbejder med livet i byen, som det leves, forstås og forandres.

Vi designer, skaber og formidler projekter, der spænder fra innovativ borgerinddragelse til klassisk landskabsarkitektur. Vi har et stort fokus på dialog, prototyping og direkte genbrug i udviklingen af vores projekter.

Out of Office Architecture er grundlagt af
Adam Roigart og Martin Hedevang Andersen, begge uddannede landskabsarkitekter fra Københavns Universitet.

Dialog

Vi bruger dialog som et af de vigtigste redskaber til at skabe et gode projekter. Derfor har vi specialiseret os i brugerinvolvering – fra skitse til udførelse.

Vi skaber rum for brugerne til at de selv kan få en hammer i hånden og derved direkte indgå i frembringelsen af det endelige projekt.

Vores erfaringer viser at det både skaber en bedre forståelse for projektet og samtidig et større ejerskab.


Prototyping

Vi afprøver fremtidens løsninger for at få større indsigt i det egentlige behov og undgå fejl.

Prototyping er et velkendt designgreb i stort set alle andre discipliner end arkitekturen – dette gør vi op med.

Vi tror på at man med forsøg, prototyper og midlertidige installationer kan øge forståelse for brugernes ønsker og behov og dermed skærpe det endelige projekt.


Upcycling

Vi tager et miljømæssigt ansvar og bruger i høj grad genbrugsmaterialer i vores designs.

Direkte genbrug af materialer har endnu ikke rigtig fundet fodfæste i landskabsarkitekturen, hvilket er en skam da der her findes et stort uudnyttet potentiale. Dette ønsker vi at gøre op med.

Vi udarbejder derfor vores designs udfra hvilke materialer vi har for hånden, fremfor hvilke leverandørene har på lager.


Kontakt


Adam Roigart
Landskabsarkitekt, mdl

  • +45 2698 9536
  • adam@outofofficearch.dk

Martin Hedevang Andersen
Landskabsarkitekt, mdl

  • +45 2163 7090
  • martin@outofofficearch.dk

Adresse

Dortheavej 59, 3. sal
2400 København NV